Omrvinková navigácia

Dodávatelia

Nákup komodít

nakup_komodit Realizujeme výberové konania na komodity (tovary, práce, služby) podľa platnej internej smernice, v súlade s Kódexom správania. Cieľom je zvýšenie prehľadnosti a transparentnosti v procese nákupu a rovnosť šancí pre všetkých potencionálnych dodávateľov.

Kontakt na úsek Nákup a logistika

Východoslovenská energetika Holding a.s.
úsek Nákup a logistika
Mlynská 31
042 91 Košice

T +421 55 610–2442

Nákup komodít
Registrácia dodávateľa

Máte záujem stať sa našim dodávateľom tovarov, prác alebo služieb? Zaregistrujete sa v systéme ERANET.
Stačí vyplniť prihlasovacie údaje o vašej spoločnosti a zvoliť predmety činnosti v ktorej podnikáte.


Pätička

  • Hore