Omrvinková navigácia

Informácia pre dodávateľov

Všetky dodávateľské faktúry, na ktorých nebudú uvedené čísla objednávok, VSE Holding vráti bezodkladne dodávateľovi bez nároku na úhradu. Dodávateľ bude písomne upovedomený, aby sa skontaktoval so žiadateľom, ktorý si u neho danú požiadavku nárokoval, aby internými postupmi zabezpečil spätné vystavenie objednávky.

Prechodom na elektronizáciu majú zároveň dodávatelia VSE Holding možnosť uzavrieť s VSE Holding Dohodu o akceptovaní elektronických objednávok ako aj Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr.

Dohoda o elektronických faktúrach

Vaše otázky súvisiace s elektronickými objednávkami, prosíme, adresujte úseku Nákup a logistika, prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Dohoda o elektronických objednávkach

V prípade vášho záujmu podpísanú dohodu zašlite podľa uvedených podmienok na adresu Východoslovenská energetika Holding a.s., úsek Nákup a logistika, Mlynská 31, 042 91 Košice.

Kontakt na úsek Nákup a logistika

Východoslovenská energetika Holding a.s.
úsek Nákup a logistika
Mlynská 31
042 91 Košice

T +421 55 610–2092
F +421 55 610–2603
info@vse.sk


Pätička

  • Hore