BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Upozornenie pre dodávateľské spoločnosti
Vzhľadom na zdravotno-bezpečnostnú situáciu na Slovensku sa naša spoločnosť rozhodla prijať určité opatrenia, ktorých súčasťou je aj obmedzenie podujatí a stretnutí na minimálnu možnú mieru. Z tohto dôvodu dočasne, až do odvolania, rušíme aj všetky oboznámenia BOZP pre dodávateľov.
viac...

Kybernetická bezpečnosť

Commodity purchase
Kontakt

Východoslovenská energetika Holding a.s.
úsek Nákup a logistika
Mlynská 31
042 91 Košice

T +421 55 610–2958


Footer

  • Top