Informácia pre dodávateľov

Všetky dodávateľské faktúry, na ktorých nebudú uvedené čísla objednávok, Skupina VSE Holding vráti bezodkladne dodávateľovi bez nároku na úhradu. Dodávateľ bude písomne upovedomený, aby sa skontaktoval so žiadateľom, ktorý si u neho danú požiadavku nárokoval, aby internými postupmi zabezpečil spätné vystavenie objednávky.

Prechodom na elektronizáciu majú zároveň dodávatelia Skupiny VSE Holding možnosť uzavrieť Dohodu o akceptovaní elektronických objednávok ako aj Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr.

Dohoda o elektronických faktúrach

Vaše otázky súvisiace s elektronickými objednávkami, prosíme, adresujte úseku Nákup a logistika.

Dohoda o elektronických objednávkach

V prípade vášho záujmu podpísanú dohodu zašlite podľa uvedených podmienok na úseku Nákup a logistika.

Commodity purchase

Contact to the Section Purchase and Logistics

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Purchase and Logistics Section
Mlynská 31
042 91 Košice

T +421 55 610–2092
F +421 55 610–2603
info@vse.sk


Footer

  • Top