Informácia pre dodávateľov

Všetky dodávateľské faktúry, na ktorých nebudú uvedené čísla objednávok, Skupina VSE Holding vráti bezodkladne dodávateľovi bez nároku na úhradu. Dodávateľ bude písomne upovedomený, aby sa skontaktoval so žiadateľom, ktorý si u neho danú požiadavku nárokoval, aby internými postupmi zabezpečil spätné vystavenie objednávky.

Prechodom na elektronizáciu majú zároveň dodávatelia Skupiny VSE Holding možnosť uzavrieť Dohodu o akceptovaní elektronických objednávok ako aj Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr.

Dohoda o elektronických faktúrach

Vaše otázky súvisiace s elektronickými objednávkami, prosíme, adresujte úseku Nákup a logistika.

Dohoda o elektronických objednávkach

V prípade vášho záujmu podpísanú dohodu zašlite podľa uvedených podmienok na úseku Nákup a logistika.

SUS

Správa a potvrdzovanie objednávok, prostredníctvom aplikácie SUS

Manuál k SUS

Nákup komodít
Kontakt

Východoslovenská energetika Holding a.s.
úsek Nákup a logistika
Mlynská 31
042 91 Košice

T +421 55 610–2958


Pätička

  • Hore