Aktuálne výberové konania

Skupina VSE Holding využíva na realizáciu on-line výberových konaní softvérový systém PROe.biz. Do výberových konaní sa môžu zapojiť dodávatelia, ktorí splnia všetky podmienky definované vyhlasovateľom.

Zoznam aktuálnych výberových konaní spoločností Skupiny VSE Holding

Zoznam aktuálnych výberových konaní VSD

Commodity purchase
Kontakt

Východoslovenská energetika Holding a.s.
úsek Nákup a logistika
Mlynská 31
042 91 Košice

T +421 55 610–2958


Footer

  • Top