Omrvinková navigácia

innogy South East Europe

Spoločnosť innogy South East Europe (SEE) koordinuje aktivity innogy v regióne strednej a južnej Európy. Vo vzťahu k materskej firme zodpovedá za viaceré dcérske spoločnosti na území Slovenska, Chorvátska a Slovinska.

V jej kompetencii je strategické plánovanie a rozvoj na jednotlivých národných trhoch, optimalizácia vnútorného fungovania, ako aj reprezentovanie záujmov innogy voči jednotlivým regulačným úradom, zástupcom štátnych či komunálnych inštitúcií, bankám a ďalším významným subjektom na trhoch, kde innogy SEE pôsobí.

innogy SEE zároveň tvorí interné rozhranie voči materskej spoločnosti innogy SE. Na Slovensku koordinuje innogy SEE aktivity všetkých spoločností Skupiny VSE Holding.


Pätička

  • Hore