O spoločnosti innogy

Spoločnosť innogy SE je jednou z vedúcich európskych spoločností v oblasti energetiky. V rámci svojich troch podnikateľských oblastí – Obnoviteľné zdroje, Siete a infraštruktúra a Obchod – zohľadňuje požiadavky moderného, dekarbonizovaného, decentralizovaného a digitálneho sveta energetiky. Stredobodom aktivít spoločnosti innogy SE je ponúkať svojim terajším aj potenciálnym zákazníkom inovatívne a udržateľné produkty a služby, ktoré im umožnia využívať energie efektívnejšie a zlepšia ich kvalitu života.

Značka innogy je symbiózou slov inovácia (z angl. innovation),
energia a technológia (z angl. energy, technology).

Kľúčovými trhmi sú pre innogy Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko a niekoľko krajín v strednej a juhovýchodnej Európe, najmä Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Poľsko. V oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov je spoločnosť aktívna aj v iných krajinách, napr. Španielsko a Taliansko. Činnosť novej dcérskej spoločnosti RWE AG začala 1. apríla 2016. 29. júna 2016 bol ohlásený názov európskej akciovej spoločnosti: innogy. Nové meno vstúpilo oficiálne do platnosti od septembra 2016, kedy bola spoločnosť a jej produkty a služby postupne premenovávané. Dovtedy dcérska spoločnosť fungovala pod názvom innogy SE.

O innogy
Kontakt
innogy South East Europe s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava
T +421 55 610 4500


Pätička

  • Hore