Breadcrumbs

Career

VSE Holding – Stable and Caring Employer

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) is one of the largest employers in Eastern Slovakia. VSE employs over 1.550 employees in various professions: electricians, analysts, businessmen, financiers, project engineers. We offer work and secure the selection of employees also in our subsidiaries – VSE a.s. and Východoslovenská distribučná, a.s. and VSE Call Centrum.

Naša spoločnosť sa stará sa o svojich zamestnancov a štandardom sú programy podporujúce work–life balance. Rovnako ako aj programy zamerané na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, programy v oblasti diverzity, či programy podporujúce nástupy absolventov:

 • Vyváženosť osobného a pracovného života je cieľom programu Pre rodiny, ktorý zahŕňa opatrenia rodinnej politiky, flexibilný pracovný čas pre rodičov malých detí, ako aj prácu z domu. Program je pravidelne dopĺňaný o nové opatrenia.
 • Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov je jednou z hlavných priorít. Aktuálne sa realizujú viaceré opatrenia zamerané na zníženie dopravnej nehodovosti a na propagáciu významu dodržiavania a presadzovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Cieľom diverzitných programov je podporovať rovnosť príležitostí bez ohľadu na vek, pohlavie či národnosť. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že z celkového počtu zamestnancov Skupiny je takmer 30 % žien, pričom ženy tvoria 1/3 manažmentu spoločnosti. Aspekty diverzity sa implementujú v oblasti výberu zamestnancov, v rozvojových programoch pre absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj v štipendijnom programe pre vysokoškolákov.

V rámci motivačných programov realizuje Skupina VSE Holding pre svojich zamestnancov športové a spoločenské podujatia, dáva príspevky na pobyt v letných táboroch pre deti zamestnancov, poskytuje rekondičné pobyty na zotavenie. Podporuje aj angažovanosť zamestnancov a stará sa o rozvoj regiónu, v ktorom žijú. Manažment ľudských zdrojov a podpora komunity sú totiž najdôležitejšie oblasti, v ktorých sa uplatňuje zodpovedné podnikanie.

Aj preto sme už 2x po sebe získali ocenenie v ankete NAJ zamestnávateľ, ktorej vyhlasovateľom je pracovný portál Profesia. Za roky 2017 a 2018 sme získali 2. miesto v kategórii Výroba a priemysel. Veľmi si toto ocenenie vážime a ceníme si všetky hlasy, ktoré sme v ankete získali.

Ako zamestnávateľ sme získali viacero ocenení:

 • Účasť vo finále súťaže Via Bona 2018 – Skvelý zamestnávateľ s projektom Zaži energiu alebo nábor trochu inak;
 • Účasť vo finále súťaže Via Bona 2017 – Skvelý zamestnávateľ s projektom Dni diverzity;
 • Náš interný vzdelávací program Budovanie kultúry bezpečnosti a zdravia získal ocenenie Najlepší firemný vzdelávací / rozvojový program roka 2017 na Slovensku;
 • v roku 2010 sme získali ocenenie HR GOLD za projekt spolupráce so strednými elektrotechnickými školami a rozvojový program Practice. Toto ocenenie udeľuje Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.
 • v roku 2008 sme získali ocenenie HR Oscar za projekt „Pre rodiny“, ktorého hlavným cieľom je pomôcť zamestnancom čo najlepšie zladiť súkromný i pracovný život;
 • v roku 2007 sme získali tiež cenu od Združenia pre rozvoj a riadenie ľudských zdrojov za projekt „Adaptácia“. Cieľom tohto projektu je podporiť zapracovanie nových zamestnancov pri nástupe do zamestnania;
 • a v rokoch 2001, 2002 a 2003 sme získali ocenenie v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Footer

 • Top