Duálne vzdelávanie

ŠTUDUJ, PRAXUJ, ZARÁBAJ!

Aj spoločnosti v Skupine VSE Holding sú zapojené do duálneho vzdelávania. DUÁLne vzdelávanie je prepojenie teoretického vyučovania a praktickej prípravy žiakov.

Je založené na vzťahu škola – žiak – zamestnávateľ, podstatou sú tieto princípy:

  • žiak študuje na odbornej škole,
  • žiak praxuje u zamestnávateľa,
  • žiak dostáva podnikové štipendium a odmenu za vykonanú prácu.

U nás ponúkame možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v nasledovných študijných odboroch:

  1. 2675 M elektrotechnika pre našu spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s.
    Ide o štvorročné štúdium na našej partnerskej Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach.
  2. 6310 Q financie pre naše spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., VSE Call centrum s.r.o.
    Tento odbor je určený už pre absolventov stredných škôl, nakoľko ide o nadstavbové 3 ročné štúdium na našej partnerskej škole Obchodná akadémia, Watsonova v Košiciach.

Kontakty

Podrobnejšie informácie o duálnom vzdelávaní:

Ing. Andrea Vandliková
T +421 918  884–306

dualne vzdelavanie logo


Footer

  • Top