Pre absolventov stredných škôl – Practice program

Practice program

je rozvojový program určený absolventom stredných škôl so zameraním na elektrotechniku. Ponúka jedinečnú príležitosť získať cenné odborné skúsenosti v oblasti elektroenergetiky, a tiež komplexný prehľad o cieľoch, práci a náplni vybraných technických útvarov našej spoločnosti. Účastníci Practice programu majú po ukončení programu možnosť uplatniť sa v našej spoločnosti v oblasti prevádzky a výstavby distribučných sietí.

Základná charakteristika Practice programu:

 • ide o rozvojový program určený pre čerstvých absolventov stredných škôl, v rámci ktorého účastník absolvuje stáž na niekoľkých vybraných technických útvaroch a spoznáva tak náplň činností prevádzky a výstavby distribučných sietí,
 • slúži na vzdelávanie a odbornú prípravu budúcich elektromontérov pre oblasť výstavby a prevádzky distribučných sietí,
 • trvá 6 až 12 mesiacov, počas ktorých sa s účastníkom uzatvára pracovná zmluva na dobu určitú.

Čo Practice program ponúka?

 • príležitosť pre rozvoj a uplatnenie v energetike,
 • získanie pracovných skúseností na rôznych pozíciách v krátkom čase,
 • po skončení programu možnosť získať pracovnú zmluvu na konkrétnu pozíciu s dlhodobou perspektívou,
 • intenzívny systém mentoringu a pravidelné hodnotenie rozvoja (každý účastník má prideleného mentora, ktorý mu poskytuje podporu a odovzdáva mu svoje skúsenosti),
 • atraktívny program sociálnych výhod.

Aké sú požiadavky na účastníka Practice programu?

 • ukončené úplné stredoškolské štúdium so zameraním na elektrotechniku (preferované je silnoprúdové zameranie štúdia),
 • možnosť uchádzať sa o účasť v programe – absolventi max. 5 rokov po ukončení SŠ
 • VP skupiny B – podmienkou
 • VP skupiny C – výhodou
 • odborná spôsobilosť v zmysle Vyhlášky 508/2009 §21 – podmienkou
 • ambície a seriózny záujem uplatniť sa v odbore energetiky,
 • iniciatíva, schopnosť pracovať v tíme, pružnosť,
 • aktívny záujem o osobnostný rozvoj.

Výber účastníkov prebieha každoročne v mesiacoch máj a jún na základe životopisov, výsledkov hodnotiaceho centra a osobných pohovorov.

Voľné pracovné pozície
Ponuky pre absolventov
Ponuky pre študentov
Duálne vzdelávanie
Kontakty

Podrobnejšie informácie o Practice programe vám poskytne:

marta borsovska Mgr. Marta Boršovská
T +421 918  884–706

 


Pätička

 • Hore