Pre absolventov vysokých škôl – Trainee program

Trainee program (TP)

je rozvojový program našej spoločnosti určený absolventom vysokých škôl v oblasti elektrotechniky so zameraním štúdia na silnoprúd. Ponúka výnimočnú možnosť rýchleho zapracovania sa absolventov. Umožňuje získať komplexný prehľad o našej spoločnosti, úlohách jednotlivých oddelení a prepojeniach ich činností. Účastníci TP majú široké možnosti uplatnenia sa v našej spoločnosti, od dispečingu, cez prevádzku sietí, prácu na elektrických staniciach až po projektový manažment výstavby stavieb veľmi vysokého napätia.

Základná charakteristika programu Trainee:

 • slúži na prípravu budúcich špecialistov pre rôzne technické útvary,
 • ide o formu odbornej praxe pre absolventov vysokých škôl, v rámci ktorej účastníci absolvujú stáž na viacerých útvaroch spoločnosti,
 • cieľové pozície sú zadefinované na začiatku programu a tomu je prispôsobená aj rotácia na technických oddeleniach spoločnosti,
 • trvá 12 mesiacov, počas ktorých sa s účastníkom uzatvára pracovná zmluva na dobu určitú,
 • zahŕňa pravidelné hodnotenie priebehu programu, osobnostný a odborný rozvoj jeho účastníkov.

Program Trainee ponúka:

 • efektívny odborný a osobnostný rozvoj,
 • získanie pracovných skúseností v krátkom čase na viacerých pracoviskách,
 • spoznanie spoločnosti na princípe zdola nahor,
 • intenzívny systém mentoringu,
 • pracovné prostredie medzinárodného koncernu,
 • zaujímavý program sociálnych výhod.

Požiadavky na účastníka programu Trainee:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na elektrotechniku – silnoprúdové odbory sú podmienkou (max. 3 roky po ukončení štúdia),
 • aktívna znalosť anglického a / alebo nemeckého jazyka je výhodou,
 • počítačové zručnosti na užívateľskej úrovni,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • analytické a koncepčné myslenie,
 • iniciatíva a flexibilita,
 • orientácia na cieľ a výsledok.

Výber účastníkov prebieha každoročne v máji a v júni na základe vyhodnotenia životopisov, jazykových testov, výsledkov hodnotiaceho centra a osobných pohovorov.

Voľné pracovné pozície
Ponuky pre absolventov
Ponuky pre študentov

Kontakty

Informácie o Trainee programe vám poskytne:

marta borsovska Mgr. Marta Boršovská
T +421 55 610–2622

kariera@vse.sk


Pätička

 • Hore