Pre absolventov vysokých škôl – Trainee program

Trainee program (TP)

je rozvojový program našej spoločnosti určený absolventom vysokých škôl v oblasti elektrotechniky so zameraním štúdia na silnoprúd. Ponúka výnimočnú možnosť rýchleho zapracovania sa absolventov. Umožňuje získať komplexný prehľad o našej spoločnosti, úlohách jednotlivých oddelení a prepojeniach ich činností. Účastníci TP majú široké možnosti uplatnenia sa v našej spoločnosti, od dispečingu, cez prevádzku sietí, prácu na elektrických staniciach až po projektový manažment výstavby stavieb veľmi vysokého napätia.

Základná charakteristika programu Trainee:

  • slúži na prípravu budúcich špecialistov pre rôzne technické útvary,
  • ide o formu odbornej praxe pre absolventov vysokých škôl, v rámci ktorej účastníci absolvujú stáž na viacerých útvaroch spoločnosti,
  • cieľové pozície sú zadefinované na začiatku programu a tomu je prispôsobená aj rotácia na technických oddeleniach spoločnosti,
  • trvá 12 mesiacov, počas ktorých sa s účastníkom uzatvára pracovná zmluva na dobu určitú,
  • zahŕňa pravidelné hodnotenie priebehu programu, osobnostný a odborný rozvoj jeho účastníkov.

Program Trainee ponúka:

  • efektívny odborný a osobnostný rozvoj,
  • získanie pracovných skúseností v krátkom čase na viacerých pracoviskách,
  • spoznanie spoločnosti na princípe zdola nahor,
  • intenzívny systém mentoringu,
  • pracovné prostredie medzinárodného koncernu,
  • zaujímavý program sociálnych výhod.

Požiadavky na účastníka programu Trainee:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na elektrotechniku – silnoprúdové odbory sú podmienkou (max. 3 roky po ukončení štúdia),
  • aktívna znalosť anglického a / alebo nemeckého jazyka je výhodou,
  • počítačové zručnosti na užívateľskej úrovni,
  • schopnosť pracovať v tíme,
  • analytické a koncepčné myslenie,
  • iniciatíva a flexibilita,
  • orientácia na cieľ a výsledok.

Výber účastníkov prebieha každoročne v máji a v júni na základe vyhodnotenia životopisov, jazykových testov, výsledkov hodnotiaceho centra a osobných pohovorov.

Voľné pracovné pozície
Ponuky pre absolventov
Ponuky pre študentov
Duálne vzdelávanie

Kontakty

Informácie o Trainee programe vám poskytne:

marta borsovska Mgr. Marta Boršovská
T +421 918  884–706


Pätička

  • Hore