Omrvinková navigácia

Ponuky pre študentov

Študujete a máte záujem dozvedieť sa niečo o energetike? Potrebujete získať informácie do ročníkovej práce alebo sa chcete poradiť s odborníkmi v oblasti energetiky? VSE vám ponúka spoluprácu.

Pre tých, ktorí hľadajú odborné knihy z energetiky, účtovníctva, IT, prírodných vied či marketingu, majú teraz jedinečnú možnosť získať zdarma online knihy, ktoré napísali medzinárodne uznávaní profesori z rôznych svetových univerzít. Učebnice sú dostupné na web stránke innogy a je ich možnosť si ich stiahnuť v pdf formáte. Takmer 100 rôznych učebníc pre študentov, ale aj pre odborníkov z praxe v rôznych oblastiach je dostupných v angličtine a môžete si ich už dnes stiahnuť vo virtuálnej knižnici na linke: www.rwe.com/free-e-books.

Kontakty

marta borsovska Mgr. Marta Boršovská
T +421 918  884–706


Pätička

  • Hore