Omrvinková navigácia

Spoločenská zodpovednosť

V našej Skupine VSE Holding myslíme a konáme zodpovedne.

Zodpovedné podnikanie rozdeľujeme do troch rovín – sociálnej, ekonomickej a environmentálnej. Realizujeme aktivity smerujúce k podpore komunity, zlepšeniu zamestnaneckých a dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ako aj k ochrane životného prostredia.

V našom snažení nám pomáha aktívna účasť v rôznych združeniach. Sme členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Fórum a spolu s ostatnými členmi presadzujeme princípy spoločenskej zodpovednosti na Slovensku od roku 2004.

Členstvo v obchodných komorách nám umožňuje aktívne prispievať k napĺňaniu aktuálnych potrieb zahraničných investorov v oblasti zodpovedného podnikania. Aktívna účasť v zamestnávateľských zväzoch je zasa príkladom našej snahy zabezpečiť rovnováhu medzi podnikateľskými aktivitami a princípmi zodpovedného podnikania. To, že to so životným prostredím a udržateľnosťou myslíme vážne, zaručujú i naše spojenia s odbornými platformami.

Nadácia VSE
Sociálna rovina SZ
Environmentálna rovina SZ
Ekonomická rovina SZ

Správa o spoločenskej zodpovednosti
Skupina VSE Holding každoročne vydáva správu o hospodárení, ktorej súčasťou je aj kapitola Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika.

logo business leaders forum


Pätička

  • Hore