Omrvinková navigácia

Spoločenská zodpovednosť

VSE je členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Fórum. Spolu s ostatnými členmi presadzuje princípy spoločenskej zodpovednosti na Slovensku už od roku 2004. Uvedomujeme si, že aktivity smerujúce k podpore komunity, k zlepšeniu zamestnaneckých a dodávateľsko-odberateľských vzťahov či k ochrane životného prostredia, prispievajú k zvyšovaniu kvality života celého východoslovenského regiónu.

Podpora komunity

podpora_komunity Rozvíjame regióny, v ktorých pôsobíme. Komunite pomáhame prostredníctvom podpory projektov z rôznych oblastí. Zameriavame sa na dobrovoľníctvo a angažovanosť našich zamestnancov.

Ekológia

ekologia Aktívne pristupujeme k ochrane životného prostredia. V rámci programu Zelená budúcnosť prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju. Organizujeme vlastné aktivity a podporujeme tiež ekologicky orientované projekty našich partnerov. Sme lídrom v oblasti elektromobiltiy.

Školy

skoly Podporujeme vzdelávanie študentov v oblasti energetickej efektívnosti. Pomáhame rozvíjať stredné a vysoké školstvo v odbore elektrotechniky.

Zákazníci a trh

zakaznici_trh Konáme zodpovedne voči všetkým našim partnerom – zákazníkom, obchodným partnerom, akcionárom i zamestnancom.

Zamestnanci

zamestnanci Zabezpečujeme profesionálny i osobnostný rozvoj našich zamestnancov. Neustále zvyšujeme bezpečnosť pracovného prostredia.

Žiadosť o sponzorský príspevok

O podporu vášho projektu nás môžete požiadať písomne na emailovej adrese komunikacia@vse.sk.

Správa o spoločenskej zodpovednosti
Skupina VSE Holding každoročne vydáva správu o hospodárení, ktorej súčasťou je aj kapitola Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika.

Partneri

logo business leaders forum
zelena buducnost


Pätička

  • Hore