O Nadácii VSE

Nadácia bola založená v roku 2018, aby podporila a vyzdvihla ciele Skupiny VSE Holding v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V roku 2021 aktívne prevezme úlohu reprezentanta Skupiny v sociálnej a environmentálnej rovine a ešte transparentnejšie podporí angažovanosť svojich zamestnancov a udržateľný regionálny rozvoj.

Nadácia bude naďalej podporovať dlhoročné partnerstvá Skupiny s organizáciami, akou je napríklad spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Naviac bude každoročne vyhlasovať niekoľko grantových výziev.

Grantová výzva Zamestnanecký program Companius bude priamym pokračovaním doteraz podporovaných projektov v komunitách, v ktorých žijú a aktívne pôsobia zamestnanci Skupiny VSE Holding. Projekty sa môžu týkať výchovy a vzdelávania, športu, kultúry, životného prostredia či sociálnej oblasti.

Aktuálne Nadácia VSE pripravuje prvé výzvy a programy, ktoré plánuje vyhlásiť už na jeseň tohto roka.

Hodnoty Nadácie VSE

Tradícia

Nadácia VSE nadviaže na aktivity a vzniknuté dlhoročné partnerstvá Skupiny VSE Holding.

Spolupatričnosť

Nadácia VSE bude svojim programom prejavovať úctu a súdržnosť s regiónom východného Slovenska, bude podávať pomocnú ruku a pomáhať vždy, ak to bude možné s prihliadnutím na pravidlá a možnosti Nadácie a ciele Skupiny VSE Holding.

Transparentnosť

Nadácia VSE bude svoje finančné prostriedky prerozdeľovať prehľadnými a jasne definovanými podmienkami a procesmi hodnotenia. Informácie o podporených projektoch budú verejne dostupné.

Nadácia VSE
Sociálna rovina SZ
Environmentálna rovina SZ
Ekonomická rovina SZ
Orgány Nadácie VSE

Správna rada
Členovia správnej rady:
Markus Kaune
Marian Rusko
Ing. Alena Rozsypalová

Revízor
Ing. Lukáš Balco

Správca
JUDr. Juliana Blichárová

Kontakty

Nadácia VSE Holding
Mlynská 31
042 91 Košice
E: nadacia@vseholding.sk


Pätička

  • Hore