Aktuality

14.10.2021 Vyhlásenie prvého grantového programu

Nadácia VSE vyhlásila svoj prvý grantový program. Podporou malých inovácií chce dať vyniknúť novým myšlienkam, novým technológiám a prispieť tak k zlepšeniu života obyvateľov a komunít východného Slovenska.

07.10.2021 Prvý dar Nadácie VSE

Nadácia VSE naplňuje sľub a odovzdáva svoj prvý dar. Symbolický šek v hodnote 50 000 eur odovzdal Markus Kaune, člen správnej rady Nadácie VSE a predseda predstavenstva VSE Holding a.s, do rúk Radoslava Drába, manažéra pobočky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pre východné Slovensko.

Orgány Nadácie VSE

Správna rada
Členovia správnej rady:
Markus Kaune (predseda)
Marian Rusko (člen)
Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD. (člen)

Dozorná rada
Členovia správnej rady:
JUDr. Juliana Blichárová
Ing. Lukáš Balco
JUDr. Jana Kopková

Správca
Mgr. Andrea Danihelová

Kontakty

Nadácia VSE
Mlynská 31
042 91 Košice
E: nadacia@vseholding.sk


Pätička

  • Hore