Podpora komunity

Dobrovoľníctvo

Pre svojich zamestnancov organizujeme dobrovoľnícke programy. Zároveň v rámci projektu Companius podporujeme angažovanosť každého z nich v komunite, v ktorej žije. Na takého aktivity môžu získať finančný príspevok až do výšky 2 000 eur. Projekty sa môžu týkať výchovy a vzdelávania, športu, kultúry, životného prostredia, úspory energie či sociálnej oblasti.

Darcovstvo a sponzoring

Formou vecných a finančných darov prispievame predovšetkým k rozvoju mládežníckeho športu, vzdelávania, kultúry a zdravotníctva v regióne.

Archív

Žiadosť o sponzorský príspevok

O podporu vášho projektu nás môžete požiadať písomne na emailovej adrese komunikacia@vse.sk.

Správa o spoločenskej zodpovednosti
Skupina VSE Holding každoročne vydáva správu o hospodárení, ktorej súčasťou je aj kapitola Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika.


Pätička

  • Hore