Darcovstvo a sponzoring

Kultúra

Košice – Európske hlavné mesto kultúry

Jedným z najdôležitejších projektov mesta Košice bol projekt Košice Interface 2013. Naša spoločnosť sa niekoľkokrát v roku 2010 verejne zaviazala podporiť ho a prispieť tak k dosiahnutiu titulu Košice Európske hlavné mesto kultúry:

  1. Podpisom Memoranda o spolupráci a porozumení medzi Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o., VSE a RUHR.2010 GmbH.
  2. Podpisom a zložením verejného sľubu na tlačovej konferencii v júni 2010, kedy sme sa s ďalšími spoločnosťami (U. S. Steel Košice, T-Systems Slovakia a NESS KDC Slovensko) zaviazali spolupracovať so zainteresovanými stranami na podpore projektu Košice Interface 2013, vrátane personálnych a riadiacich kapacít, s cieľom dosiahnutia úspešných výsledkov projektu aj po roku 2013.
  3. Založením združenia Koalícia 2013+ a aktívnym členstvom v tejto koalícii.

Osvetlenie staroľubovnianskeho hradu

Čiastočne zachovaný a zrekonštuovaný hrad Stará Ľubovňa patrí medzi dominanty Ľubovnianskej kotliny. V zachovanej časti hradu sa nachádza múzeum, súčasťou ktorého sú historická expozícia, expozícia dobového nábytku, zbraní, ale aj zaujímavé informácie so života posledných majiteľov hradu – rodu Zamoyských. Aj vďaka podpore VSE je tento unikátny hrad od roku 2004 celoročne osvetlený.

Sociálna oblasť

Úsmev ako dar

Spolupráca medzi Skupinou VSE Holding a Úsmevom ako dar je dlhodobá. Medzi najvýznamnejší projekt posledého obdobia patrí program Pomoc ženám v núdzi. Je zameraný na podporu dievčat vyrastajúcich v detských domovoch a po odchode z nich, podporu matiek s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách, a na podporu žien vystavených násiliu. Popri finančnej pomoci pomáhame aj dobrovoľníckou prácou zamestnancov, materiálnymi zbierkami a spoločnými stretnutiami s klientmi krízového centra.

VSE CITY RUN

Unikátny projekt realizovaný od roku 2008. Jeho jedinečnosť spočíva v spojení aktívneho životného štýlu, kultúry a charity. Organizuje sa každoročne v Košiciach i ďalších vybraných mestách východného Slovenska. Vďaka vygenerovaným finančným prostriedkom celodenného úsilia bežcov na non–stop páse a zbierke zo štartovného sa podporujú projekty predovšetkým zo sociálnej oblasti, oblasti zdravotníctva alebo kultúry. Viac o aktuálnom ročníku na www.cityrun.sk.

Žiadosť o sponzorský príspevok

O podporu vášho projektu nás môžete požiadať prostredníctvom priloženej žiadosti.

Správa o spoločenskej zodpovednosti
Skupina VSE Holding každoročne vydáva správu o hospodárení, ktorej súčasťou je aj kapitola Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika.


Pätička

  • Hore