Dobrovoľníctvo

Program Companius

Ide o program, ktorý podporuje dobrovoľnícke aktivity našich zamestnancov. V rámci neho finančne podporujeme projekty tých subjektov, v ktorých sa naši zamestnanci osobne angažujú. Môže ísť o projekty z oblasti vzdelávania, kultúry, športu, sociálnej sféry, ekológie alebo energie.

Pravidelné darovanie krvi

Darcovstvo krvi sa stalo obľúbenou dobrovoľníckou aktivitou zamestnancov našej spoločnosti. Od roku 2007 organizujeme niekoľkokrát ročne spoločné darcovstvá v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Národnou transfúznou službou. Vyhradený priestor v budove na Mlynskej 31 v Košiciach sa na niekoľko hodín premieňa na dočasnú transfúznu stanicu, aby sme mohli odovzdať vzácnu tekutinu a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Aby aj nevidiace deti mohli „čítať“

V rámci dobrovoľníckych programov zamestnanci našej spoločnosti pravidelne navštevujú Slovenskú knižnicu pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči. Na CD načítali už takmer 20 knižiek. Prispievajú tak k obohateniu audio–fondu knižnice a deťom prinášajú radosť a potešenie z rozprávok.

Žiadosť o sponzorský príspevok

O podporu vášho projektu nás môžete požiadať prostredníctvom priloženej žiadosti.

Správa o spoločenskej zodpovednosti
Skupina VSE Holding každoročne vydáva správu o hospodárení, ktorej súčasťou je aj kapitola Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika.


Pätička

  • Hore