Stredné školy

Aktivity VSE pre študentov stredných škôl:

Podporujeme projekt Cvičné firmy

Ide o projekt, ktorý je súčasťou učebných osnov mnohých stredných škôl ekonomického zamerania. VSE už ôsmy rok podporuje cvičnú firmu In Energy pri Obchodnej akadémii Watsonova v Košiciach. In Energy fiktívne nakupuje a predáva elektrinu iným cvičným firmám. Cieľom VSE je priblížiť študentom ekonomickú prax a pomôcť škole pripraviť študentov na prípadné podnikanie po ukončení štúdia. V rámci medzinárodných veľtrhov cvičných firiem v Košiciach a v Bratislave sa naša cvičná firma In Energy umiestnila na prvých miestach vo viacerých kategóriách. Na Medzinárodnom veľtrhu, ktorý sa konal v novembri 2010 v Bratislave, sa In – Energy stala 2. najlepšou firmou veľtrhu spomedzi osemdesiatich zúčastnených firiem.

Individuálne riešenia pre vybrané elektrotechnické školy

V rámci výchovy našich budúcich elektromontérov pre oblasť výstavby a prevádzky distribučných sietí je pre nás kľúčová spolupráca so strednými školami, ktoré ponúkajú silnoprúdové študijné programy. V rámci východného Slovenska máme vytypovaných a zmluve zaviazaných päť škôl: SOŠT v Michalovciach, SOŠT v Humennom, SOŠA v Košiciach, SOŠE v Poprade – Matejovciach a SPŠE v Prešove. Cieľovou skupinou sú študenti vybraných partnerských elektrotechnických škôl z východného Slovenska, ktoré ponúkajú študijné odbory v oblasti silnoprúdu.

V rámci aktívnej spolupráce pomáhame študentom priblížiť energetiku a spoločnosť VSE. Školám ponúkame viacero aktivít, ktoré môžu využiť podľa svojich špecifických potrieb, napr. odborná prax, návšteva elektrických staníc, ukážka práce káblových meracích vozov, individuálne odborné konzultácie, vedomostnú súťaž pre nižšie ročníky či tímovú súťaž s praktickým zadaním pre vyššie ročníky.

Práve za tento projekt spolupráce so strednými elektrotechnickými školami a za rozvojový program Practice sme získali v roku 2010 ocenenie HR Gold, ktoré udeľuje Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Skvalitňujeme učebné osnovy

Odborníci z našej spoločnosti sa vyjadrujú k učebným osnovám elektrotechnických škôl. Spoločne so školami sa snažíme zatraktívniť silnoprúdové odbory a zostaviť učebné osnovy podľa aktuálnych potrieb z praxe.

Informácie o možnostiach spolupráce študentov stredných škôl s našou spoločnosťou nájdete v časti Ponuky pre absolventov stredných škôl a Ponuky pre študentov stredných škôl.

logo Bata Junior Achievement

VSE realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievment Slovensko, projekt vo vzdelavaní stredoškolských študentov o zodpovednom podnikaní.

logo InEnergy


Pätička

  • Hore