Vysoké školy

Aktivity VSE pre študentov vysokých škôl:

Štipendijný program VSE Fellows

V letnom semestri školského roku 2009/2010 sme v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TU KE) vyhlásili 1. ročník štipendijného a rozvojového programu VSE Fellows. Program je určený pre študentov 4. a 5. ročníka silnoprúdových odborov na FEI TU KE. Účastníci programu sú okrem finančného príspevku podporovaní v odbornom a osobnostnom rozvoji formou tréningov, praxe a jazykových kurzov nemčiny a angličtiny. Absolventi programu zároveň získavajú možnosť pracovať v skupine VSE.

Záleží nám na kvalite odborného vzdelávania

Prostredníctvom zástupcov našej spoločnosti vo Vedeckej rade Technickej univerzity Košice a Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE a úzkej dlhodobej spolupráce s katedrou Energetiky sa odborníci z našej spoločnosti vyjadrujú k učebným osnovám a sylabám predmetov na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Spoločne s fakultou sa snažíme zatraktívniť silnoprúdové odbory a naplniť učebné osnovy tak, aby boli prispôsobené aktuálnym potrebám praxe a vychovávali odborníkov pre energetický priemysel.

V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach sme v posledných rokoch podporili aj nasledovné projekty:
 • vybavenie laboratórií na Strojníckej fakulte,
 • spoluorganizácia vedeckých seminárov na TUKE,
 • príspevok na organizovanie koncertov Carl Orff: Carmina burana,
 • podpora pri príprave vianočného koncertu,
 • sympózium Elektroenergetika 2007, 2009, 2011,
 • oslavy 55. výročia založenia TUKE,
 • vydanie univerzitného časopisu.
Ďalšie aktivity:
 • konzultácie pri spracovávaní odborných semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác,
 • povinné odborné praxe a dobrovoľné stáže,
 • exkurzie na elektrických staniciach či iných pracoviskách VSE,
 • odborné prednášky a cvičenia,
 • podpora pri vydávaní učebníc v oblasti elektroenergetiky.

Informácie   možnostiach spolupráce študentov vysokých škôl s našou spoločnosťou nájdete v časti Ponuky pre absolventov vysokých škôl a Ponuky pre študentov vysokých škôl.

Partneri

logo technickej univerzity


Pätička

 • Hore