Sociálna rovina SZ

Prispievame k zlepšovaniu života našich zamestnancov, ich rodín, rovnako ako komunity, v ktorej pôsobíme.

Podpora komunity

Filantropia a dobrovoľnícke programy sú najvýznamnejšími aktivitami našej Skupiny VSE Holding z hľadiska podpory komunity. Pri ich realizácii využívame všetky dostupné formy a nástroje, zameriavame sa na podporu projektov v oblasti životného prostredia, športu a mládeže, vzdelávania, v oblasti kultúry či sociálne odkázaných skupín. Rovnako podporujeme dobrovoľníctvo a angažovanosť našich zamestnancov.

Skupinu VSE Holding od roku 2021 aktívne reprezentuje Nadácia VSE Holding.

Zamestnanci

Nezabúdame na starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov. V rámci motivačných programov sme pokračovali aj v úspešných podujatiach, akými boli športové turnaje, celodenné podujatie pre zamestnancov a ich rodiny Deň plný energie alebo letné tábory a brigády pre deti zamestnancov.


Pätička

  • Hore