Sociálna rovina SZ

Starostlivosť o zamestnancov

Politika BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prioritnou a neoddeliteľnou súčasťou našich podnikateľských aktivít. Dôraz kladieme na informovanosť zamestnancov o možných rizikách na pracovisku, a tak prispievame k prevencii nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia.

Rozvoj zamestnancov

Zamestnancom ponúkame viacero možností profesijného i osobnostného rastu. Môžu si zvoliť z ponuky školení zameraných na odbornú oblasť, cudzie jazyky alebo na rozvoj osobných zručností. Kladieme dôraz na to, aby mali naši zamestnanci rovnováhu medzi osobným a pracovným životom.


Pätička

  • Hore