Vzdelávanie

V Skupine VSE Holding vytvárame vlastné projekty zamerané na podporu vzdelávania. Naše aktivity smerujú vždy k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a podpore talentovanej mládeže. Spolupracujeme so základnými a strednými školami a univerzitami. Podporujeme tiež mimovládne organizácie, ktoré poskytujú ďalšie vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.

Jedným z najdôležitejších dôvodov prečo sa venujeme tejto oblasti, je snaha podať pomocnú ruku pri prepájaní teórie s praxou a pri príprave žiakov a študentov na ich budúce povolania.

2019 – Ocenenie HR inšpirácia – za projekt Zaži energiu alebo nábor trochu inak, ktorý udeľuje odborná HR verejnosť z celého Slovenska.

2018 – Účasť vo finále súťaže Via Bona – Skvelý zamestnávateľ s projektom Zaži energiu alebo nábor trochu inak.

2010 – Ocenenie HR Gold od Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov za projekt spolupráce so strednými školami.


Pätička

  • Hore