Zákazníci a trh

Hodnoty Skupiny VSE Holding

Na ceste do budúcnosti sa opierame o spoločné hodnoty:

Budujeme DÔVERU
Tvoríme spoločnosť, na ktorú môžeme byť hrdí, a na ktorú sa dá vždy a za každých okolností spoľahnúť. Veríme princípom transparentnosti a konáme čestne, nesieme zodpovednosť za svoje konanie. Tým, že konáme v najlepšom záujme svojich zákazníkov a akcionárov, podporujeme vlastnú sebadôveru aj dôveru v našu spoločnosť.

Podávame VÝKON
Vlastné úspechy meriame nie len finančnými ale aj nefinančnými ukazovateľmi. Využitím najrôznejších metód a postupov sa ubezpečujeme, že pracujeme podľa tých najprísnejších noriem a dlhodobo udržateľným spôsobom. Podporujeme sa navzájom, aby sme využili vlastnú rôznorodosť, pracujeme aktívne a myslíme kreatívne. Vždy udávame smer a neuspokojíme sa s ničím iným, ako s tým najlepším.

Vzbudzujeme NADŠENIE
Veríme, že túžba robiť veci inak bude hnacou silou nášho úspechu. Do budúcnosti sa pozeráme s nadšením a optimizmom a sme na to pyšní.

Kódex správania

Vyznávame zásady, ktoré vytvárajú rámec pre podnikateľské, ako aj spoločenské konanie našej Skupiny VSE Holding.

Etika v podnikaní

„Nulová tolerancia podvodov“ je heslo, ktoré definuje postoj našej spoločnosti k podvodnému konaniu. Spustenie programu prevencie takéhoto konania je proces, ktorý umožní zamestnancom, dodávateľom i tretím stranám oznámiť podozrenie z neetickej alebo protiprávnej činnosti manažmentu VSE pri súčasnom zachovaní anonymity oznamovateľa. Systém Ombudsman je pripravený chrániť majetok spoločnosti a jej dobré meno pred rôznymi formami podvodného konania od 1. januára 2009.

Politika BOZP

Vrcholový manažment VSE vyjadruje svoje rozhodnutie plniť si právnu a morálnu zodpovednosť voči zamestnancom a chrániť zdravie zamestnancov ako aj zainteresovaných strán. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prioritnou a neoddeliteľnou súčasťou našich podnikateľských aktivít.

dovera, spolahlivost, orientacia na zakaznika, vykon, vytvarenie buducnosti


Pätička

  • Hore