Zamestnanci

Zvyšujeme bezpečnosť na pracovisku

Vo vzťahu k zamestnancom dbáme o neustále zvyšovanie bezpečnosti pracovných podmienok a pomôcok. Zvyšujeme informovanosť zamestnancov o možných rizikách na pracovisku a prispievame tak k prevencii nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia.

Podporujeme rozvoj našich zamestnancov

Zamestnancom ponúkame viacero možností profesijného i osobnostného rastu. Môžu si zvoliť z ponuky školení zameraných na odbornú oblasť, cudzie jazyky alebo na rozvoj osobných zručností. Kladieme dôraz na to, aby mali naši zamestnanci rovnováhu medzi osobným a pracovným životom.

Informácie o možnostiach zamestnať sa vo VSE, ako aj prehľad niektorých ponúkaných benefitov, nájdete v časti Kariéra.


Pätička

  • Hore