Omrvinková navigácia

Spoločnosť

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.) a zemného plynu (innogy Slovensko). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Akcie VSE Holding vlastnia dvaja akcionári, 51 % akcií vlastní Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR, 49 % akcií vlastní spoločnosť innogy International Participations N.V.

Tlačové správy

RWE prináša innogy
RWE AG založila novú dcérsku
spoločnosť, aby spojila tri
svoje oblasti podnikania:
siete a infraštruktúru;
obchod a obnoviteľné zdroje.
Viac

Vedenie

Základné informácie o zložení riadiacich orgánov a o najvyšších predstaviteľoch VSE Holding.

Majetkové účasti

Prehľad dcérskych spoločností a kapitálových účastí.

Údaje a fakty

Dôležité finančné ukazovatele, ročné správy od roku 2001, informácie o zdrojoch dodávanej elektriny.

História

Netradičný interaktívny pohľad na naše bohaté, viac ako 80-ročné skúsenosti.

Predaj majetku

Ponúkame na odpredaj hnuteľlný a nehnuteľný majetok našej spoločnosti.


Pätička

  • Hore