Breadcrumbs

História

Elektrifikácia východného Slovenska pred vznikom VSE (1889 – 1929)

1889 – Prvé elektrárne na východe Slovenska vznikli v banských mestách na Spiši koncom 19. storočia. Väčšinou išlo o izolované projekty jednotlivých podnikov alebo solventnejších miest. V roku 1889 bola do prevádzky uvedená prvá vodná elektráreň v Krompachoch s výkonom 22 kW. Od roku 1892 vznikli účastinné spoločnosti pre elektrifikáciu v Gelnici, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Rožňave.

1896 – Elektráreň v Košiciach vznikla na základe zmluvy medzi mestom a Augsburskou plynárenskou spoločnosťou podnikateľa R. A. Riedingera. Vybudovali ju na mieste „stredného mlyna“ neďaleko železničnej stanice. Pozostávala z vodnej turbíny a parného stroja. Súbežne sa začali budovať rozvodné siete v meste Košice. Elektráreň bola kvôli vyššej cene elektriny než plynu spočiatku nerentabilná. Košice boli piatym mestom regiónu, ktoré sa elektrifikovalo.

1900 – Do začiatku storočia na východe Slovenska vybudovali 20 elektrární, z toho 80 % vodných.

1919 – Krátko po vzniku Československej republiky bol prijatý Elektrifikačný zákon (438/19 Z.z.). Zákon bol na vtedajšie pomery veľmi moderný. Elektrifikáciu podporoval aj formou daňových a finančných výhod. Bezplatne zveroval do užívania štátny majetok a vytváral legislatívny rámec pre vznik nových tzv. „všeužitočných elektrárenských podnikov“. Zaviedol jednotnú sústavu trojfázového prúdu o kmitočte 50 Hz s napätiami 380/220 V u nízkeho napätia, 22 kV u vysokého a 110 kV u veľmi vysokého napätia.

1920 – Budovanie všeužitočných elektrárenských podnikov sa začalo najprv na strednom a západnom Slovensku. Prvý bol postavený v Banskej Bystrici (1920), ďalšie nasledovali v Bratislave (1921), v Žiline (1923) a Komárne (1926).

1929 – Posledným regiónom bez všeužitočného elektrifikačného podniku ostalo koncom 20-tych rokov 20. storočia východné Slovensko. Iniciátori vzniku Východoslovenských elektrární úč. spol. očakávali od spoločnosti podporu stagnujúceho rozvoja hospodárstva na východe republiky. V tom čase bolo elektrifikovaných 58 miest a obcí, čo predstavovalo 5 % z celkového počtu.

Späť


Footer

  • Top