Omrvinková navigácia

Údaje a fakty

Všeobecné údaje 2016 2015* 2014
Distribúcia elektriny GWh 3 750 3 666 3 710
Predaj elektriny GWh 2 879 2 872 2 842
Predaj plynu GWh 11 419 4 161 n/a
Ekonomické údaje 2016 2015 2014
Tržby celkom mil. EUR 820 651 547
EBITDA mil. EUR 119 124 106
Zisk po zdanení mil. EUR 56 71 56
Bilančná suma mil. EUR 599 587 473
Dlhodobý majetok mil. EUR 510 494 422
Investície mil. EUR 48 47 54
Priemerný počet zamestnancov 1 565 1 546 1 567

*údaje za rok 2015 súvisiace s činnosťou dcérskej spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. (do 30. 9. 2016 pod názvom RWE Gas Slovensko, s.r.o.) sa týkajú len obdobia od 1. septembra 2015 do 31. decembra 2015
konsolidované údaje uvádzané za Skupinu VSE Holding


Pätička

  • Hore