Omrvinková navigácia

Údaje a fakty

Základné ukazovatele Skupiny VSE Holding

Všeobecné údaje m.j. 2019 2018
Distribúcia elektriny GWh 3 822 3 836
Predaj elektriny GWh 3 130 3 057
Predaj plynu GWh 9 023 5 894
Ekonomické údaje m.j. 2019 2018
Tržby celkom mil. EUR 938 814
EBITDA mil. EUR 125 121
Zisk po zdanení mil. EUR 67 59
Bilančná suma mil. EUR 701 666
Dlhodobý majetok mil. EUR 578 554
Základné imanie mil. EUR 112 112
Investície mil. EUR 54 52
Finančné investície mil. EUR 3 0
Priemerný počet zamestnancov 1 691 1 645
Koncový počet zamestnancov 1 700 1 655

Údaje sú konsolidované, spracované podľa IFRS platných v EÚ.


Pätička

  • Hore