Omrvinková navigácia

Údaje a fakty

Základné ukazovatele Skupiny VSE Holding

Všeobecné údaje m.j. 2020 2019
Distribúcia elektriny koncovým odberateľom elektriny GWh 3 736 3 822
Predaj elektriny GWh 3 255 3 130
Predaj plynu GWh 6 464 9 023
Ekonomické údaje m.j. 2020 2019
Tržby celkom mil. EUR 788 938
EBITDA mil. EUR 127 125
Zisk po zdanení mil. EUR 66 67
Bilančná suma mil. EUR 687 701
Dlhodobý majetok mil. EUR 588 578
Základné imanie mil. EUR 112 112
Investície mil. EUR 48 54
Finančné investície mil. EUR 0 3
Priemerný počet zamestnancov 1 682 1 691
Koncový počet zamestnancov 1 675 1 700

Údaje sú konsolidované, spracované podľa IFRS platných v EÚ.


Pätička

  • Hore