Akcionári

Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR

Počet akcií:  1 715 130
Nominálna hodnota akcií:  56 925 164,70 EUR
(1 715 130 000 SKK)
(51 %)
Výška hlasovacích práv:  51 %

E.ON First Future Energy Holding B.V.

Počet akcií:  1 647 870
Nominálna hodnota akcií:  54 692 805,30 EUR
(1 647 870 000 SKK)
(49 %)
Výška hlasovacích práv:  49 %


Pätička

  • Hore