Podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2014

Elektrina dodaná v roku 2014 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

podiel energie  61,39 % Jadro
 23,36 % Voda a obnoviteľné zdroje
 11,35 % Uhlie
 2,65 % Zemný plyn
 1,25 % Fotovoltaika

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2013

Elektrina dodaná v roku 2013 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

podiel energie  62,08 % Jadro
 23,10 % Voda a obnoviteľné zdroje
 10,87 % Uhlie
 1,49 % Zemný plyn
 2,46 % Fotovoltaika

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2012

Elektrina dodaná v roku 2012 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

podiel energie  66,10 % Jadro
 19,36 % Voda a obnoviteľné zdroje
 13,57 % Uhlie
 0,96 % Zemný plyn a bioplyn

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2011

Elektrina dodaná v roku 2011 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

podiel energie  66,11 % Jadro
 19,36 % Voda
 13,57 % Uhlie
 0,96 % Plyn

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2010

Elektrina dodaná v roku 2010 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

podiel energie  64,54 % Jadro
 22,59 % Voda
 12,00 % Uhlie
 0,87 % Plyn


Pätička

  • Hore