Omrvinková navigácia

Vedenie

Predstavenstvo

Markus Kaune

Markus Kaune – predseda predstavenstva

Vzdelanie:Je absolventom Právnickej fakulty na univerzite Ruhruniversität v nemeckom meste Bochum a Rijksuniversiteit v holandskom meste Leiden, následne zložil advokátske skúšky.

Pracovné skúsenosti: V roku 2001 sa zamestnal ako právnik v spoločnosti E.ON Energie AG Mníchov na divízii právnych služieb, akvizícií a fúzií (M&A), kde pôsobil do roku 2005. Počas jeho pôsobenia na tejto pozícii bol v rokoch 2003 a 2004 členom projektového tímu, ktorý sa venoval integrácii po nadobudnutí podielu v spoločnosti ZSE.

Obdobie medzi rokmi 2005 a 2008 strávil v zahraničí, a to konkrétne v spoločnosti E.ON Bulharsko EAD, v mestách Varna a Sofia, kde zastával funkciu výkonného viceprezidenta pre centrálne funkcie. Od roku 2008 do roku 2011 opäť pracoval v Nemecku ako viceprezident pre rozvoj portfólia pre strednú a východnú Európu v spoločnosti E.ON Energie AG v Mníchove.

V roku 2011 sa stal viceprezidentom pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Düsseldorfe a Essene a v roku 2017 nastúpil do funkcie výkonného viceprezidenta pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Essene. Okrem výkonných funkcií Markus Kaune pôsobil aj ako člen dozorných rád v spoločnostiach E.ON Bulharsko EAD, E.ON Bulharsko distribúcia AD, E.ON Bulharsko predaj AD, ako aj dozornej rady spoločnosti ZSE (v rokoch 2016-2020).

Predsedom predstavenstva spoločnosti VSE Holding je od 1. septembra 2020.

Marian Rusko

Marian Rusko – člen predstavenstva

Vzdelanie: Je absolventom Ekonomickej fakulty na University Giessen v Nemecku.

Pracovné skúsenosti: Po štúdiu pôsobil najprv v bankovom sektore, následne v roku 1998 nastúpil do spoločnosti E.ON, kde začínal na pozícii projektového špecialistu. Po 7 rokoch na tejto pozícii sa stal vedúcim úseku Asset Operation v rámci skupiny E.ON Česká republika, s.r.o. Taktiež v rámci E.ON Česká republika, s.r.o. viedol od roku 2008 do roku 2013 ako riaditeľ a CFO spoločnosť E.ON Trend, s.r.o., ktorá bola zameraná na výrobu elektriny a tepla.

Od júla 2013 je členom predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE). V roku 2013 sa stal členom Dozornej rady najväčšej distribučnej spoločnosti na Slovensku – Západoslovenská distribučná, a.s. Obe spoločnosti sú členom skupiny E.ON. V spoločnostiach skupiny ZSE zodpovedá za distribučný biznis, elektráreň Malženice, program Operational excellence a IT.

Členom predstavenstva spoločnosti VSE Holding je od 1. septembra 2020.

Vladimír Dolný

Ing. Vladimír Dolný – podpredseda predstavenstva

Vzdelanie: Vysoká škola technická v Košiciach, Elektrotechnická fakulta

Pracovné skúsenosti: Pracoval v riadiacich funkciách niekoľkých významných firiem. Dlhé roky pôsobil v košickej Teplárni odkiaľ z pozície podpredsedu predstavenstva a obchodno-technického riaditeľa odišiel v roku 2006. Nasledujúcich šesť rokov pôsobil ako predseda predstavenstva a riaditeľ akciovej spoločnosti Košická energetická spoločnosť. Zároveň bol v rokoch 2010 až 2012 konateľom a riaditeľom spoločnosti Econs, spol. s r.o. Podpredsedom predstavenstva spoločnosti je od 1. júla 2012.

Alena Rozsypalová

Alena Rozsypalová – člen predstavenstva

Vzdelanie: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ekonomická fakulta, študijný program: manažér – ekonóm, kvalifikácia: Ing. v odbore ekonomika

Pracovné skúsenosti: Svoju kariéru začala ako asistentka audítora – supervízorka v spoločnosti KPMG CZ, kde bola zodpovedná za audit účtovných závierok a audit oznamovacích balíčkov CZ GAAP, IFRS a US GAAP. Od roku 2005 do roku 2006 pracovala v spoločnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ako vedúca kontrolingu. Z tejto spoločnosti odišla do RWE Distribuční služby s.r.o., kde pracovala na pozícii finančnej manažérky. V roku 2009 sa stala vedúcou kontrolingu. Medzi jej hlavné úspechy na tejto pozícii patrí optimalizácia a automatizácia procesov kontrolingu, čo viedlo k zlepšeniu efektivity o 15 %. O šesť rokov neskôr jej bola pridelená pozícia projektovej manažérky v projekte Lean Transformation and Operational Excellence. 1. augusta 2016 sa stala finančnou riaditeľkou v spoločnosti VSE Holding a členkou predstavenstva. Okrem toho je tiež členkou vedenia spoločnosti innogy Souh East Europe.

Miroslav Baláž

Ing. Miroslav Baláž – člen predstavenstva

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave

Pracovné skúsenosti: Od začiatku svojej pracovnej kariéry sa zaujímal o oblasť finančného poradenstva a audítorskú činnosť. Je certifikovaným audítorom – držiteľom osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu. V rokoch 2008 až 2012 pôsobil vo funkcii finančného riaditeľa v spoločnosti patriacej do medzinárodného holdingu Auto Palace Group. Od roku 2009 je majiteľom a konateľom spoločnosti VELOX, s.r.o. Spoločnosť sa zaoberá audítorskou, účtovníckou a daňovo-poradenskou činnosťou. Členom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. je od 12. júna 2019.


Pätička

  • Hore