Omrvinková navigácia

Vedenie

Predstavenstvo

Markus Kaune

Markus Kaune – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti VSE Holding a.s.

Vzdelanie:Je absolventom Právnickej fakulty na univerzite Ruhruniversität v nemeckom meste Bochum a Rijksuniversiteit v holandskom meste Leiden, následne zložil advokátske skúšky.

Pracovné skúsenosti: V roku 2001 sa zamestnal ako právnik v spoločnosti E.ON Energie AG Mníchov na divízii právnych služieb, akvizícií a fúzií (M&A), kde pôsobil do roku 2005. Počas jeho pôsobenia na tejto pozícii bol v rokoch 2003 a 2004 členom projektového tímu, ktorý sa venoval integrácii po nadobudnutí podielu v spoločnosti ZSE.

Obdobie medzi rokmi 2005 a 2008 strávil v zahraničí, a to konkrétne v spoločnosti E.ON Bulharsko EAD, v mestách Varna a Sofia, kde zastával funkciu výkonného viceprezidenta pre centrálne funkcie. Od roku 2008 do roku 2011 opäť pracoval v Nemecku ako viceprezident pre rozvoj portfólia pre strednú a východnú Európu v spoločnosti E.ON Energie AG v Mníchove.

V roku 2011 sa stal viceprezidentom pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Düsseldorfe a Essene a v roku 2017 nastúpil do funkcie výkonného viceprezidenta pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Essene. Okrem výkonných funkcií Markus Kaune pôsobil aj ako člen dozorných rád v spoločnostiach E.ON Bulharsko EAD, E.ON Bulharsko distribúcia AD, E.ON Bulharsko predaj AD, ako aj dozornej rady spoločnosti ZSE (v rokoch 2016-2020).

Predsedom predstavenstva spoločnosti VSE Holding je od 1. septembra 2020.

Rastislav Hanulák

JUDr. Rastislav Hanulák – podpredseda predstavenstva

Vzdelanie: Úspešne absolvoval Právnickú fakultu na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach.

Pracovné skúsenosti: Už od roku 2003 pôsobí ako advokát v prostredí energetiky, ostatných sieťových odvetví a environmentálneho práva. Okrem podnikateľských subjektov dlhoročne zastupuje rôzne profesijné združenia a zväzy v energetike, zúčastňuje sa tvorby legislatívy a regulačných pravidiel, pravidelne prednáša a publikuje. Od roku 2007 riadi úspešnú advokátsku kanceláriu poskytujúcu služby desiatkam klientov vrátane medzinárodných korporácií.

Podpredsedom predstavenstva spoločnosti VSE Holding a.s. je od 27. októbra 2020.

Marian Rusko

Marian Rusko – člen predstavenstva

Vzdelanie: Je absolventom Ekonomickej fakulty na University Giessen v Nemecku.

Pracovné skúsenosti: Po štúdiu pôsobil najprv v bankovom sektore, následne v roku 1998 nastúpil do spoločnosti E.ON, kde začínal na pozícii projektového špecialistu. Po 7 rokoch na tejto pozícii sa stal vedúcim úseku Asset Operation v rámci skupiny E.ON Česká republika, s.r.o. Taktiež v rámci E.ON Česká republika, s.r.o. viedol od roku 2008 do roku 2013 ako riaditeľ a CFO spoločnosť E.ON Trend, s.r.o., ktorá bola zameraná na výrobu elektriny a tepla.

Od júla 2013 je členom predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE). V roku 2013 sa stal členom Dozornej rady najväčšej distribučnej spoločnosti na Slovensku – Západoslovenská distribučná, a.s. Obe spoločnosti sú členom skupiny E.ON. V spoločnostiach skupiny ZSE zodpovedá za distribučný biznis, elektráreň Malženice, program Operational excellence a IT.

Členom predstavenstva spoločnosti VSE Holding je od 1. septembra 2020.

Alena Rozsypalová

Alena Rozsypalová – člen predstavenstva

Vzdelanie: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ekonomická fakulta, študijný program: manažér – ekonóm, kvalifikácia: Ing. v odbore ekonomika

Pracovné skúsenosti: Svoju kariéru začala ako asistentka audítora – supervízorka v spoločnosti KPMG CZ, kde bola zodpovedná za audit účtovných závierok a audit oznamovacích balíčkov CZ GAAP, IFRS a US GAAP. Od roku 2005 do roku 2006 pracovala v spoločnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ako vedúca kontrolingu. Z tejto spoločnosti odišla do RWE Distribuční služby s.r.o., kde pracovala na pozícii finančnej manažérky. V roku 2009 sa stala vedúcou kontrolingu. Medzi jej hlavné úspechy na tejto pozícii patrí optimalizácia a automatizácia procesov kontrolingu, čo viedlo k zlepšeniu efektivity o 15 %. O šesť rokov neskôr jej bola pridelená pozícia projektovej manažérky v projekte Lean Transformation and Operational Excellence. 1. augusta 2016 sa stala finančnou riaditeľkou v spoločnosti VSE Holding a členkou predstavenstva. Okrem toho je tiež členkou vedenia spoločnosti innogy Souh East Europe.

Ján Luterán

JUDr. Ján Luterán – člen predstavenstva

Vzdelanie: Úspešne absolvoval Právnickú fakultu na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Následne rovnako na Právnickej fakulte UPJŠ ukončil postgraduálne štúdium a získal akademický titul doktor práv.

Pracovné skúsenosti: V rokoch 2012–2015 ako koncipient vykonával prax a pripravoval sa na výkon advokácie. Od roku 2018 poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo vo vlastnej advokátskej kancelárii. Súčasne pôsobil v riadiacich funkciách viacerých spoločností. Od roku 2015 bol riaditeľom spoločnosti Národné poradenské centrum s.r.o., Košice; od roku 2017 riaditeľom spoločnosti PREDÁME to s.r.o, Prešov; od roku 2020 riaditeľom spoločnosti LUTERAN s.r.o., Prešov. Ján Luterán pôsobí tiež ako externý poradca pre právnu oblasť pre strednú Európu v spoločnosti XXL Property Solutions Pte. Ltd., Singapur, a to už od roku 2013.

Členom predstavenstva spoločnosti VSE Holding a.s. je od 27. októbra 2020.


Pätička

  • Hore